Jones Arnhem
Judith

Judith

Judith ter Haar (Eindhoven 1961) groeit op in 2 werelden, Nederland en West Afrika. Dit contrast is altijd bepalend geweest voor haar werk. "Afrika heeft al mijn zintuigen ontwikkeld, Nederland legde de basis voor het ondernemersschap."

Judith is een autodidact met een sterke wil om zich te onderscheiden. Zij is curator, initiator en maker van concepten op het gebied van mode en design. De emotionele ervaring die als een rode draad door alle concepten loopt is altijd leidend. Haar stijl valt niet te vatten in een eenvoudige duiding maar verbeeldt zich door de esthetische presentatie. Zij is de lijm tussen de componenten mens, product en plaats waarbij geschiedenis, vakmanschap en autonomie de ingrediënten vormen van haar DNA. Het bedenken van concepten gebeurt altijd intuitief.

Jones ontstond meer dan 20 jaar geleden vanuit een behoefte om mode binnen retail te plaatsen op het snijvlak van cultuur en commercie. Hierin is Jones altijd mee bewogen met de veranderende tijd. Een 'curated store' volgens het handschrift van Judith.

Onder Art work is een selectie te zien van de projecten van Judith. Als creative director van Jones heeft Judith zich ontwikkeld tot een eigen merk waarin ze haar visie binnen uiteenlopende projecten uiteenzet. Binnen deze projecten is zij verantwoordelijk voor het concept, ontwerp en realisatie.

Secrets
 biedt een persoonlijke selectie van bijzondere plekken, mensen en producten die Judith prijs geeft.